Бидете оригинални...

Wiipstick Q, Coconut

Wiipstick Q, Coconut

Само отворете ги вашите Wiipstick Q и Wiip! Wiipstick Q трае околу две и пол кутии цигари. Вратете се во летните денови со вкусот на свеж кокос!

519,00 MKD

Wiipstick Q

Banana

Banana

519,00 MKD

Cola

Cola

519,00 MKD

Coconut

Coconut

519,00 MKD

Lemonade

Lemonade

519,00 MKD

Mango

Mango

519,00 MKD

Strawberry

Strawberry

519,00 MKD

Ananas

Ananas

519,00 MKD

Apple

Apple

519,00 MKD

Вратете се на почетокот