Бидете оригинални...

Yсловите за користење

Условите за користење ги одредуваат правилата и прописите за користење на страницата Wiip, на www.wiip.mk.

Со користење на веб-страницата, претпоставуваме дека ги прифаќате условите за користење. Не продолжувајте да го користите wiip.hr доколку не се согласувате со условите за користење на оваа страница.

Следната терминологија се однесува на Условите и правилата, Изјавата за приватност, Одрекувањето од одговорност и сите договори:
„Клиент“, „Вие“ и „Ваш“ се однесуваат на вас, на лицето на веб-локацијата и во согласност со прописите на компанијата. „Компанија“, „Ние“, „Наша“ се однесува на нашата компанија. „Ние“ се однесува и на двете, на клиентот и на нас. Сите услови се однесуваат на понуда, прифаќање и разгледување на плаќањата неопходни за процесот на нашата помош на клиентот да се одвива на најсоодветен начин за да се задоволат потребите на клиентите. Секоја употреба на горната терминологија или други зборови во еднина, множина, големи букви и/или тој/таа се земаат како заменливи и затоа се однесуваат на истото.

колачиња

Ние користиме колачиња. Со пристап до wiip, вие ја прифативте употребата на колачиња во согласност со политиката за приватност на Wiip.
Повеќето интерактивни веб-локации користат колачиња за да имаат информации за посетител на веб-локација. Ние користиме колачиња за да ја овозможиме функционалноста на одредени области и да им олесниме на нашите корисници да ја посетат веб-локацијата. Некои од нашите партнери/рекламни може да користат и колачиња.

Лиценца

Освен ако не е поинаку наведено, Wiip и/или давачите на лиценца ги задржуваат сите материјални права на интелектуална сопственост. Можете да им пристапите од Wiip-локациите. Личната употреба подлежи на ограничувањата наведени во овие одредби и услови.

Не е дозволено:

 • Ре-објавување материјали од wiip.ma
 • Продавање, испраќање, изнајмување или споделување лиценцирани материјали од wiip.ma
 • Репродуцирање, дуплирање или копирање материјали од Wiip.ma
 • Прераспределување на содржината од Wiip.hr

Овој договор ќе започне на датумот на овој договор.

Делови од оваа страница им нудат на корисниците можност да објавуваат и споделуваат мислења и информации. Wiip не филтрира, уредува, објавува или прегледува коментари пред нивното присуство на страницата. Коментарите не ги одразуваат ставовите и мислењата на Wiip, неговите агенти и/или филијали. Коментарите ги одразуваат ставовите и мислењата на лицето кое ги објавува нивните ставови и мислења. До степен што е дозволен со применливиот закон, Wiip нема да биде одговорен за коментари или каква било одговорност, штета или трошок предизвикан и/или настанат како резултат на каква било употреба и/или објавување и/или појавување на коментари на оваа веб-локација.

Wiip го задржува правото да ги следи и отстрани сите коментари што може да се сметаат за несоодветни, навредливи или да предизвикаат прекршување на овие Услови и правила.

Вие гарантирате и изјавувате дека:

 • Имате право да објавувате коментари на нашата веб-страница
 • Коментарите не влијаат на никакви права на интелектуална сопственост, вклучително и авторски права, патенти или заштитни знаци на трета страна;
 • Коментарите не содржат клеветнички, навредлив, непристоен или на друг начин незаконски материјал што претставува повреда на приватноста
 • Коментарите нема да се користат за промовирање бизнис, обичај или прикажување комерцијални активности и нелегални активности.

Со ова му давате лиценца на Wiip да користи, репродуцира, уредува и овластува други да користат, репродуцираат и уредуваат кој било од вашите коментари во која било форма и форма или медиум.

Хиперврска до нашата содржина

Следниве организации може да се поврзат до нашата веб-страница без претходно писмено одобрение:

 • Владини агенции;
 • Пребарувачите;
 • Новински организации;
 • Дистрибутерите на Интернет директориуми може да се поврзат до нашата веб-локација на ист начин како и до веб-страниците на други компании; и
 • Акредитирани компании низ системот, освен непрофитни организации, добротворни центри и добротворни групи за собирање средства.

Овие организации може да се поврзат до нашата почетна страница, публикации или други информации на веб-локацијата се додека врската: (а) не е на никаков начин измамен; (б) не подразбира лажно спонзорство, одобрување или одобрување од страна; и (в) се вклопува во контекстот на веб-страницата на поврзувачката страна.

Може да разгледаме и одобриме други барања за поврзување од следниве видови организации:

 • општо познати извори на потрошувачки и/или деловни информации;
 • сајтови на заедницата dot.com;
 • здруженија или други групи кои претставуваат добротворни организации;
 • дистрибутери на мрежни директориуми;
 • интернет портали;
 • сметководствени, правни и консултантски друштва; и
 • образовни институции и трговски здруженија.

Ќе ги одобриме барањата за приклучување од овие организации доколку одлучиме дека: (а) приклучувањето нема да не направи понеповолни за нас самите или за нашите акредитирани компании; (б) организацијата нема никакви негативни записи кај нас; (в) користа за нас од видливоста на хиперврската се компензира со отсуството на Wiip; и (г) врската е во контекст на општи информации за ресурсите.

Овие организации може да се поврзат до нашата почетна страница се додека врската: (а) на никаков начин не е измамничка; (б) не подразбира лажно спонзорство, одобрување или одобрување на страната што ги поврзува и нејзините производи или услуги; и (в) се вклопува во контекстот на веб-страницата на поврзувачката страна.

Ако сте една од организациите наведени во претходниот пасус и сакате да се поврзете со нашата веб-страница, мора да не известите со испраќање е-пошта. Вклучете го вашето име, име на организација, информации за контакт, како и URL-то на вашата веб-локација, листа на сите URL-адреси од кои имате намера да ја поврзете нашата веб-локација и листа на URL-адреси на нашата веб-локација до кои сакате да се поврзете. Очекувајте одговор во рок од 2-3 недели.

Одобрените организации може да имаат хиперврска до нашата веб-страница како што следува:

 • Користење на нашето корпоративно име; или
 • Користење на единствен локатор на ресурси што е поврзан; или
 • Употребата на кој било друг опис на нашата веб-локација што е поврзана со неа има смисла во контекстот и форматот на содржината на страниците на страната што ја поврзува.

Не е дозволено да се користи логото на Wiip или други уметнички дела за поврзување, освен ако не постои договор за лиценца.

iFrames

Не смеете да креирате Iframes околу нашите веб-локации без претходна писмена дозвола. Тие не смеат да ја менуваат визуелната презентација или изгледот на нашата веб-страница.

Одговорност за содржината

Ние нема да бидеме одговорни за која било содржина што се појавува на вашата веб-страница. Се согласувате да не заштитите и да не браните од сите тврдења што се појавуваат на вашата веб-локација. Ништо што може да се толкува како клеветење, непристојно или криминално или што прекршува, на друг начин прекршува или застапува повреда или друго прекршување на правата на трета страна, не смее да се појави на веб-страницата.

Ваша приватност

Ве молиме прочитајте ја Политиката за приватност.

Права

Го задржуваме правото да бараме отстранување на сите или кои било конкретни врски на нашата веб-локација. Во случај на барање, се согласувате веднаш да ги отстраните сите врски до нашата веб-страница. Исто така, го задржуваме правото да ги промениме овие услови во секое време. Со постојано поврзување до нашата веб-локација, вие се согласувате да бидете обврзани и да се придржувате кон овие поврзани услови и одредби.

Отстранете ги врските од нашата веб-страница

Ако најдете некоја врска на која било веб-локација која е навредлива од која било причина, можете слободно да не контактирате во секое време. Ќе ги разгледаме барањата за отстранување на врски, но од нас не се бара да одговориме на ова или она.

Ние не гарантираме дека информациите на оваа веб-локација се точни, не гарантираме за нејзината комплетност или точност; ниту пак ветуваме дека ќе се погрижиме веб-локацијата да остане достапна или дека материјалот на веб-локацијата е ажуриран.

Откажување

Во најголема мера дозволена со закон, ги исклучуваме сите гаранции и услови кои се однесуваат на нашата веб-локација и неговата употреба. Ништо во ова одрекување нема да:

 • ограничување или исклучување на нашата или вашата одговорност за смрт или лична повреда;
 • да ја ограничиме или исклучиме нашата или вашата одговорност за измама или лажно претставување;
 • ограничи која било од нашите или вашите обврски на кој било начин што не е дозволен со важечкиот закон;
 • исклучете ги сите наши или ваши обврски кои не можат да се исклучат според важечкиот закон.

Ограничувањата и забраните за одговорност наведени во овој Дел и на друго место во ова одрекување: (а) се предмет на претходниот став; и (б) ги регулира сите обврски кои произлегуваат од откажувањето, вклучувајќи ги обврските кои произлегуваат од договорите, одговорноста за обесштетување и прекршувањето на законската должност.

Сè додека веб-локацијата и информациите и услугите на веб-страницата се обезбедуваат бесплатно, ние нема да бидеме одговорни за каква било загуба или штета од голема природа.

Вратете се на почетокот